Bodyguard

Dog Defense är en effektiv spray för att snabbt avbryta hundslagsmål och hundattacker. Vid användning skapas ett omedelbart obehag i hundens luftrör och slemhinnor vilket direkt får hunden att avbryta attacken innan skador uppstår.

Ett av de största och absolut vanligaste problem man stöter på som hundägare i vårt samhälle är att hundarna tvingas att mötas i onaturliga situationer. Detta leder ofta till aggressiva utfall och tyvärr även i vissa situationer till slagsmål.

Dog Defense spray, 40 ml Avvisning Pawpalace
+ Läs mer

Vill du ha sinnesro när du går ut med din hund? Dog Defense Spray från Bodyguard är en högkvalitativ, laglig självförsvarsspray som skapar ett omedelbart obehag för hundar när den sprutas i ansiktet. Detta får dem att backa undan från dig, vilket kan rädda både dig och din hund från att bli attackerad av en aggressiv mötande hund.

Dog Defense Spray är ett lagligt alternativ till pepparspray. Den fungerar på samma sätt som en typisk kemisk tårgas, men i stället för att riktas mot angriparens ögon sprutas den direkt på en aggressiv hund. Sprayen skapar obehag hos hundar och kommer troligen att få dem att backa undan eftersom de känner en isig känsla på näsan.